Psyvium ggz opleidingen

Basiscursus CGT

In deze Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leer je om met evidence-based methoden cognitieve en emotionele problematiek te behandelen. Ook leer je voor welke aandoeningen CGT een goede keuze voor behandelen is.

De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur) waarvoor per deel kan worden ingeschreven.
Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten.

Accreditatie en lesvorm

VGCT accreditatie

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Lesvorm
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samen.

Kijk voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap VGCt en de basiscursus op: www.vgct.nl

Doel

Wat leer je

De docent reikt je vaardigheden aan voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Psyvium CGT

Psyvium ggz opleidingen

Praktische informatie over de Psyvium CGT basisopleiding

Wat kun je verwachten?
De belangrijkste theorie die aan bod komt, betreft de inleiding in de gedragstherapie, functie-analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken. Specifiek is er uitgebreid aandacht voor stemmingsstoornissen, impulscontrolestoornissen- en emotieregulatie en angststoornissen zoals paniekstoornis, enkelvoudige specifieke fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.

Tijdens de bijeenkomsten besteden we aandacht aan het oefenen van analyses en interventies. De volgende elementen keren regelmatig terug:

 • Functie- en betekenisanalyses oefenen
 • Interventies oefenen: interoceptieve exposure, gedragsexperimenten en meerdimensioneel evalueren
 • Praktische oefeningen, rollenspellen en demonstraties docent(en)
 • Inbreng van je eigen casuïstiek
 • Opnames CGT-technieken demonstreren in de lesdag (toets) en bespreken

 

Blended learning

Zowel voorafgaand als tussendoor aan de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de online leeromgeving.

Online mini-colleges
Je volgt er online mini-colleges, presentaties en videodemonstraties van gedragstherapeutische technieken. Je maakt er verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames in ZOOM. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent(en), met o.a. een online-docentenmeeting.

Klassikaal
De klassikale bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats. Het oefenen van therapievaardigheden staat centraal, toegespitst op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit.

Naast de 100 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 350 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatievermogen.

Wat leer je?

Met CGT-analyses zoals de holistische theorie en de functie- en betekenisanalyse leer je waarom bepaalde psychische klachten ontstaan zijn en voort blijven duren. Kern is om leerprincipes te herkennen in de problematiek van de cliënt. Door deze analyses leer je beter te onderbouwen waarom je bepaalde interventies gaat inzetten en ga je oefenen met deze interventies. Beschikbare protocollen en multidisciplinaire richtlijnen zijn het uitgangspunt voor maatwerk. Je leert hoe je deze op maat kunt toepassen bij je cliënt.

De basisopleiding cognitieve gedragstherapie van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Data & Kosten

De volledige cursus kost €2250,- (€750,- voor de 30-uurs inleiding en €1500,- voor de 70-uurs verdieping) en is uitsluitend toegankelijk voor actief werkzame psychologen. Voor partners van GGZ geldt 15% korting, kijk voor eventueel last-minute aanbiedingen of andere kortingen ook op ggz.nl

 

Cursusdagen zijn 17 maandagen:

Inleiding (30 uur)

 

 1. 16 september
 2. 30 september
 3. 14 oktober
 4. 11 november
 5. 25 november

  ———–
  Verdieping (70 uur)

 1. 18 november
 2. 2 december
 3. 16 december
 4.  2025
 5.  2025
 6.  2025

Toetsen

Toetsen

Inleiding
Iedere lesdag wordt de literatuurkennis klassikaal en in spelvorm met elkaar getoetst.
Het inleidende gedeelte van de cursus wordt afgesloten met een verslag van de OGM met hierin opgenomen:

 • Beschrijving van de meegegeven registratieopdracht
 • FA/BA
 • Reflectie op jezelf als therapeut (positieve en negatieve)

Verdieping
In de verdieping worden cognitief gedragstherapeutische vaardigheden getoetst. Je plaatst tweewekelijks een uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie, die je zelf hebt uitgevoerd, online met behulp van Zoom. In de klassikale bijeenkomsten komen deze uitgevoerde technieken ook weer terug. Tevens presenteer je de Mini N=1 voor de groep.

Erik Lagendijk

Erik Lagendijk

VGCT supervisor en leertherapeut

Erik Lagendijk is als GZ-Psycholoog verbonden aan Hersencentrum, locatie Haarlem.

Sinds 2017 is hij erkend als leertherapeut, supervisor en docent VGCt.

020-845 3240

info@psyvium.nl