Dekker & Stobbe Vertrouwenspersoon LVV

Externe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit

Dekker & Stobbe

Per november 2023 is de vertrouwenspersoondienst van Dekker & Stobbe onderdeel geworden van Psyvium, Corporate Mental Health.

Een vertrouwenspersoon is essentieel voor iedere organisatie waar mensen werken. Met Dekker & Stobbe Vertrouwenspersoon voldoet u voor een vast bedrag per medewerker aan de verplichte wet- en regelgeving met betrekking tot de vertrouwenspersoon. (Arbowet en Wet bescherming Klokkenluiders) met betrekking tot de vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersonen bieden opvang aan en begeleiding van medewerkers die te maken krijgen met ervaren grensoverschrijdend gedrag of integriteitskwesties. Daarnaast gaan zij een samenwerking aan met het management en informeren zij de leidinggevenden en medewerkers.
Wij bieden de organisatie ondersteuning bij het optimalieren van het werkklimaat. Een gezond werkklimaat hangt samen met gemotiveerde loyale medewerkers en verhoging van de productiviteit. Integriteitskwesties schaden de organisatie en ongewenste omgangsvormen schaden de persoon. Onder ongewenste omgangvormen kan het gaan om pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. In het filmpje wordt uitgelegd wat je van de vertrouwenspersoon kunt verwachten. Daaronder kun je de tekst van het filmpje nalezen.

En, minstens zo belangrijk, met het abonnement van Dekker & Stobbe is er voor uw medewerkers de beste, discrete én kosten-effectieve zorg. Ons hoogwaardig geschoolde vertrouwenspersoon-team heeft kennis over zowel psychische als juridische aspecten rondom vertrouwenskwesties in uw organisatie. Meer informatie kunt u aanvragen via info@dekkerstobbe.nl

Voor wie?

Door wie?
Dekker & Stobbe Vertrouwenspersoon wordt geleid door de post-academisch geschoolde initiatiefnemers Letty Dekker en Marion Stobbe-Meijers. Beiden hebben jarenlange ervaring in hulpverlening en het aansturen van zorgteams. Daarnaast zijn zij als praktijkopleider betrokken bij postacademisch onderwijs voor psychologen.

Hoe werkt Dekker & Stobbe Vertrouwenspersoon?
Wij bieden abonnementen aan die u als werkgever volledig ontzorgd.

Uw organisatie voldoet volledig aan de wettelijke kaders.
Uw medewerker kan ons op iedere werkdag bereiken.
Een presentatie voor directie en leidinggevenden over de inzet van de vertrouwenspersoon
Foldermateriaal
Vaste basisprijs per medewerker
Garantie op de beste én kosten-effectieve zorg van de vertrouwenspersoon op basis van vooraf vastgesteld uurtarief.

Aanmelden voor de dienst vertrouwenspersoon?
Wij hebben direct plaats voor nieuwe inschrijvingen van organisaties tot 200 medewerkers. Organisaties met een groter medewerkersbestand worden op maat bedient waardoor de aansluiting op ons netwerk tot maximaal drie maanden in beslag neemt.

 

 Referenties
Op te vragen via info@dekkerstobbe.nl

 

 

In artikel 3, lid 2 van de Arbowet staat de verplichting opgenomen om een beleid te voeren dat is gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen pesten, agressie en geweld, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Dit zijn de bestanddelen van het Beleid ongewenste omgangsvormen.

De wet Huis voor de klokkenluiders uit 2016 is in januari 2023 opgevolgd door de Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet geldt voor werknemers en werkgevers. Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een klokkenluidersregeling te hebben. De vertrouwenspersoon integriteit is op de hoogte van alle procedures en kan de werknemer een luisterend oor bieden, informeren en adviseren.

“Met Dekker & Stobbe sta ik sterk en draag ik zorg voor mijn medewerker”

Waarom Dekker & Stobbe?

Uw organisatie voldoet volledig aan de wettelijke kaders.
Uw medewerker kan ons op iedere werkdag bereiken.

Letty Dekker en Marion Stobbe zijn LVV geregistreerde vertrouwenspersonen met jarenlang professionele ervaring in zorgvuldig en discreet luisteren, spreken en handelen. Zij vervullen zowel de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen als die van vertrouwenspersoon integriteit.

De werkwijze van Dekker & Stobbe

Contact

Telefonisch

020-845 3240

Email

info@dekkerstobbe.nl

Adres hoofdkantoor

Vondelstraat 54, 1054 GE, Amsterdam